Dating site jehova s getuigen females only online dating

Posted by / 08-Mar-2018 01:10

Dating site jehova s getuigen

Het werd in onze kerkgemeenschap altijd sterk afgeraden te trouwen met lieden die geen lid waren van het Wachttorengenootschap.

Daarbuiten trouwen zou volgens de religieuze leiders leiden tot een ‘ongelijk juk’ en dit werd door de gemeente ernstig afgeraden.

Verschillende geloofsleren leiden tot botsing wanneer de tegenstellingen niet worden overbrugd.

Harmonie ontstaat in een dergelijk conflict enkel wanneer beide leden van de relatie zich aanpassen of wanneer een zich onderwerpt aan de houding van de ander.

The timestamp is only as accurate as the clock in the camera, and it may be completely wrong.

Als voormalig Jehovah’s Getuige weet ik het nog goed.

Blijkbaar is een discussie over een dergelijke mogelijkheid al racistisch. Het interessante aan de mening van Hiddema is dat hij een pijnlijke snaar raakt wat betreft vermenging van geloofsleren in een huwelijk.

Dit zou namelijk kunnen leiden tot het in contact komen met ‘afvalligen’. Het ontdekken van nieuwe feiten en waarheden wordt door een sektarische organisatie altijd ontmoedigd.

Naast de vrij beperkende maatregel van ‘trouwen in de heer’ kennen de Jehovah’s Getuigen nog tal van andere maatregelen om het gedrag van hun kudde te sturen.

Wanneer een lid van deze gemeenschap de regels overtreedt loopt hij gevaar te worden uitgesloten uit de gemeenschap.

Dit betekent in essentie dat leden van de kerk alle sociale contacten met met jou beëindigen. En dat geldt ook voor de familieleden die lid zijn van deze kerkgemeenschap.

Deze vorm van psychologische straf is een prikkel voor het individu om zich aan de regels van de kerkgemeenschap te houden omdat niemand zijn familie wil verliezen. Dit doen zij onder meer door het framen van tegenstanders.

dating site jehova s getuigen-24dating site jehova s getuigen-52dating site jehova s getuigen-16

En dat een gelovige echtgenote beter is dan een niet gelovige echtgenote.